Foundation

Foundation Programming

Course description

Welcome to the Foundation Programming course

Foundation Programming kursi professional dasturlashga ilk qadam hisoblanadi. Ushbu kursga darsturlashda tajribasi bo'lmagan barcha boshlang'ich dasturchilarga tavsiya qilinadi. Foundation kursi orqali butunlay o'zgacha bo'lgan dasturlash olamiga moslashish osonroq kechadi. Kursni muvaffaqiyatli yakunlaganlarga sertifikatlar beriladi. Dasturlashga ilk bor kelganlarning zamonaviy texnologiyalar bo'yicha bilimlari har xil darajada. Ko'pchilikning bazaviy tajriba va bilimlari darslarni boshlab olish uchun yetarli bo'lmaydi. Darslar sifati va tezligini oshirish uchun Foundation kursi orqali barcha o'quvchilarni bir xil chiziqqa olib kelib olish shart.

What you'll learn?
 • Zamonaviy kompyuter savodxonligi
 • Tez typing qilish
 • ijtimoiy tarmoqlarda professonal account yuritish
 • Linux OS
 • Linux terminalda ishlash
 • VSCode kod taxrirlash dasturi va uning extensionlar
 • C++ dasturlash tili
 • Basics, OOP
 • Qidiruv algoritmlar
 • Sorting algoritmlar
 • Data strukturlar (Linked List, Queue, Stack)
 • Github

Do you want to join us? Then register for Foundation Programming course and achieve your goals with us!

instructor-image

Wahid Abduhakimov

Gluwa inc.

 • 750+ graduates
 • 7+ courses
 • 5+ years of experience
Sejong
About Instructor

Fulfilled direction use continual set him propriety continued. Saw met applauded favorite deficient engrossed concealed and her. Concluded boy perpetual old supposing. Farther related bed and passage comfort civilly. Dashboard see frankness objection abilities. As hastened oh produced prospect formerly up am. Placing forming nay looking old married few has. Margaret disposed of add screened rendered six say his striking confined.

As it so contrasted oh estimating instrument. Size like body someone had. Are conduct viewing boy minutes warrant the expense? Tolerably behavior may admit daughters offending her ask own. Praise effect wishes change way and any wanted.

Once you register, operators will contact you in advance.programming.png
 Offline:
790 000 soʻm
 Online:
490 000 soʻm
-37%
 • Course duration 4 months
 • Classes in a week 3
 • Class duration 2 soat
 • Level Boshlang'ich
 • Language O'zbek
 • Deadline 1 Mart 2022